HP LaserJet 4350 Printer series - Software pro počítače Macintosh

background image

Software pro počítače Macintosh

Instalační software HP obsahuje soubory popisu tiskárny PostScript (PPD, PostScript Printer
Description), soubory rozšíření komunikace s tiskárnou (PDE, Printer Dialog Extensions) a
nástroj HP LaserJet Utility určený pro počítač Macintosh.

Pokud je počítač Macintosh připojen k síti, může využívat integrovaný webový server. Další
informace naleznete v kapitole

Používání integrovaného webového serveru

.

soubory PPD

Soubory PPD zpřístupňují v kombinaci s ovladači Apple PostScript funkce tiskárny a
umožňují komunikaci mezi počítačem a tiskárnou. Instalační program souborů PPD, PDE a
další software jsou k dispozici na disku CD-ROM. Použijte správný ovladač PS dodávaný s
operačním systémem.

CSWW

Software

29

background image

Nástroj HP LaserJet Utility

Nástroj HP LaserJet Utility umožňuje používat funkce, které nejsou k dispozici v ovladači.
Pomocí ilustrací na obrazovce lze funkce tiskárny snadno nastavit. Nástroj HP LaserJet
Utility je vhodný pro tato nastavení:

pojmenování tiskárny, přiřazení tiskárny do zóny sítě, stažení souborů a písem,

konfigurace a nastavení tiskárny pro tisk pomocí protokolu IP.

Poznámka

Nástroj HP LaserJet Utility není v současné době podporován operačním systémem OS X,
ale je podporován v prostředí Classic.