HP LaserJet 4350 Printer series - Operační systém a součásti tiskárny

background image

Operační systém a součásti tiskárny

Disk CD-ROM tiskárny obsahuje softwarové komponenty a ovladače pro konečné uživatele
a správce sítě. Chcete-li využívat všech funkcí tiskárny, je třeba nainstalovat ovladače
tiskárny z tohoto CD-ROM. Ostatní programy jsou doporučené, ale nejsou pro provoz
tiskárny nezbytné. Další informace najdete v pokynech pro instalaci a souborech Readme na
disku CD-ROM dodaném s tiskárnou.

Disk CD-ROM obsahuje software určený pro konečné uživatele a správce sítě, kteří pracují
v některém z následujících operačních systémů:

Microsoft

®

Windows

®

98 a Windows Millennium Edition (Me)

Microsoft Windows NT

®

4.0 (pouze paralelní a síťová připojení)

Microsoft Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003

Apple Mac OS verze 9.1 nebo novější a OS X verze 10.1 nebo novější

Nejnovější ovladače tiskárny pro všechny podporované operační systémy jsou k dispozici na
adrese

http://www.hp.com/go/lj4250_software

nebo

http://www.hp.com/go/lj4350_software

.

Informace o získání nejnovějšího softwaru pro uživatele, kteří nemají přístup k Internetu,
jsou uvedeny na letáku přiloženém v krabici s tiskárnou.

Následující tabulka uvádí seznam dostupného softwaru pro tiskárnu.

Software

Windows
98/Me

Windows
NT 4.0

Windows
2000/XP/
Server
2003

Mac OS

UNIX

®

/

Linux

OS/2

Instalační program pro
systém Windows

x

x

x

PCL 6

x

x

x

PCL 5

x

x

x

Emulace PostScript

x

x

x

HP Web Jetadmin*

x

x

x

Instalační program pro
systém Macintosh

x

Soubory PPD
(PostScript Printer
Description) pro
systém Macintosh

x

CSWW

Software

25

background image

Software

Windows
98/Me

Windows
NT 4.0

Windows
2000/XP/
Server
2003

Mac OS

UNIX

®

/

Linux

OS/2

Ovladače IBM*

x

Vzorové skripty*

x

*K dispozici pouze na webu.