HP LaserJet 4350 Printer series - Odinstalování softwaru

background image

Odinstalování softwaru

Tato část popisuje, jak se provádí odinstalování softwaru systému tisku.

Odinstalování softwaru z operačních systémů Windows

Nástroj odebrání softwaru systému Windows umožňuje vybrat a odinstalovat součásti
tiskového systému HP.

1. V nabídce Start klepněte na možnost Programy.

2. Ukažte myší na HP LaserJet 4250 a 4350 series a klepněte na možnost Odinstalování.

3. Klepněte na tlačítko Další.

4. Vyberte komponenty tiskového systému HP, které chcete odstranit.

CSWW

Software

35

background image

5. Klepněte na tlačítko OK.

6. Proveďte odinstalování komponent podle pokynů na obrazovce.

Odinstalování softwaru z operačních systémů Macintosh

Přetáhněte složku HP LaserJet a soubory PPD do koše:

V systému Mac OS 9, jsou složky na pevném disku ve složkách /HP LaserJet a /system
folder/extensions/printer descriptions.

V systému Mac OS X jsou složky na pevném disku ve složce /Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/EN.lproj.

36

Kapitola 1 Základní informace o tiskárně

CSWW