HP LaserJet 4350 Printer series - Kde hledat další informace

background image

Kde hledat další informace

Pro použití s touto tiskárnou je k dispozici několik dalších dokumentů. Viz

http://www.hp.com/

support/lj4250

nebo

http://www.hp.com/support/lj4350

.

Instalace tiskárny

Příručka Začínáme. Obsahuje podrobné pokyny pro instalaci a nastavení tiskárny. Výtisk
této příručky je přiložen ke každé tiskárně.

Příručka správce integrovaného tiskového serveru HP Jetdirect. Obsahuje informace o
konfiguraci a odstraňování potíží týkající se integrovaného tiskového serveru HP Jetdirect.
Příručku si můžete vytisknout z disku CD-ROM dodaného s tiskárnou. (Dostupná u modelů,
se kterými je dodáván integrovaný tiskový server HP Jetdirect.)

Příručky pro instalaci příslušenství. Poskytují podrobné pokyny pro instalaci volitelných
příslušenství, jako je například volitelný zásobník. Výtisk této příručky je přiložen ke
každému příslušenství.

Používání tiskárny

Uživatelská příručka. Obsahuje podrobné informace o používání tiskárny a odstraňování
potíží s tiskárnou. Tato příručka se nachází na disku CD-ROM dodaném s tiskárnou. Je také
dostupná v softwaru HP Toolbox.

Nápověda online. Obsahuje informace o možnostech tiskárny, které jsou k dispozici v
ovladačích tiskárny. Soubor nápovědy zobrazíte otevřením nápovědy v ovladači tiskárny.

Uživatelská příručka v HTML formátu (online). Obsahuje podrobné informace o používání
tiskárny a odstraňování potíží s tiskárnou. Přejděte na stránku

http://www.hp.com/support/

lj4250

nebo

http://www.hp.com/support/lj4350

. Po připojení klepněte na možnost Příručky.

Nápověda na ovládacím panelu. Z ovládacího panelu tiskárny lze vstoupit do elektronické
nápovědy online, která obsahuje pokyny pro řešení většiny problémů tiskárny. Chcete-li
zobrazit nápovědu pro určitou zprávu (je-li k dispozici), stiskněte tlačítko (

N

ÁPOVĚDA

).

2

Kapitola 1 Základní informace o tiskárně

CSWW