HP LaserJet 4350 Printer series - Tisk nabídek ovládacího panelu

background image

Tisk nabídek ovládacího panelu

Chcete-li se seznámit s aktuálním nastavením nabídek a položek, které jsou dostupné na
ovládacím panelu, vytiskněte si přehled nabídek ovládacího panelu. Je vhodné uschovat
tento přehled v blízkosti tiskárny k nahlédnutí.

Poznámka

Úplný seznam položek dostupných v nabídkách ovládacího panelu naleznete v části

Nabídky ovládacího panelu

.

Tisk přehledu nabídek ovládacího panelu

1. Stisknutím tlačítka

N

ABÍDKA

otevřete nabídky.

2. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku INFORMACE a potom

stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

3. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku TISKNOUT MAPU NABÍDEK

a potom stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).