HP LaserJet 4350 Printer series - Používání nápovědy tiskárny

background image

Používání nápovědy tiskárny

Z ovládacího panelu tiskárny lze vstoupit do elektronické online nápovědy, která obsahuje
pokyny pro řešení většiny problémů tiskárny.

Chcete-li zobrazit nápovědu pro určitou zprávu (je-li k dispozici), stiskněte tlačítko
(

N

ÁPOVĚDA

). Je-li text nápovědy delší něž čtyři řádky, lze se mezi řádky procházet pomocí

tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

).

Chcete-li nápovědu ukončit, stiskněte znovu tlačítko (

N

ÁPOVĚDA

).