HP LaserJet 4350 Printer series - Kontrolky ovládacího panelu

background image

Kontrolky ovládacího panelu

Kontrolka

Stav

Význam

Připraveno

Svítí

Tiskárna je online a je připravena
přijmout tisková data.

Nesvítí

Tiskárna nemůže přijmout data,
protože je offline (pozastavená) nebo
je v chybovém stavu.

Bliká

Tiskárna přechází do stavu offline.
Tiskárna přestane provádět aktuální
tiskovou úlohu a vysune všechny
aktivní stránky z dráhy papíru.

Data

Svítí

Tiskárna obdržela data pro tisk, čeká
ale na přijetí všech těchto dat.

Nesvítí

Tiskárna neobdržela žádná data pro
tisk.

Bliká

Tiskárna zpracovává nebo tiskne data.

CSWW

Ovládací panel

13

background image

Kontrolka

Stav

Význam

Pozor

Svítí

Tiskárna zaznamenala problém.
Přečtěte si zprávu na displeji
ovládacího panelu a pak tiskárnu
vypněte a znovu zapněte. Nápovědu
pro řešení potíží naleznete v části

Interpretace zpráv ovládacího panelu

.

Nesvítí

Tiskárna pracuje bezchybně.

Bliká

Vyžaduje se zásah uživatele.
Zkontrolujte displej ovládacího panelu.