HP LaserJet 4350 Printer series - Označení funkcí tiskárny HP LaserJet 4250 a 4350 series

background image

Označení funkcí tiskárny HP LaserJet 4250 a 4350 series

Písmeno

Popis

žádné

Toto je základní model.

d

Modely s tímto označením obsahují duplexní jednotku umožňující automatický
oboustranný tisk.

n

Modely s tímto označením obsahují integrovaný tiskový server HP Jetdirect pro
připojení k síti typu 10/100Base-T.

t

Modely s tímto označením obsahují doplňkový zásobník papíru.

sl

Modely s tímto označením obsahují stohovač se sešívačkou.

Popisy modelů

Model tiskárny

HP LaserJet 4250 series

HP LaserJet 4350 series

Základní model

48 MB RAM, lze rozšířit až na 512 MB

Jeden zásobník na 100 listů a jeden
zásobník na 500 listů

Model n

64 MB RAM, lze rozšířit až na 512 MB

jeden zásobník na 100 listů a jeden
zásobník na 500 listů

Integrovaný tiskový server HP Jetdirect pro
připojení k síti typu 10/100Base-TX

80 MB RAM, lze rozšířit až na 512 MB

jeden zásobník na 100 listů a jeden
zásobník na 500 listů

Integrovaný tiskový server HP Jetdirect pro
připojení k síti typu 10/100Base-TX

Model tn

64 MB RAM, lze rozšířit až na 512 MB

Jeden zásobník na 100 listů a dva
zásobníky na 500 listů

Integrovaný tiskový server HP Jetdirect pro
připojení k síti typu 10/100Base-TX

80 MB RAM, lze rozšířit až na 512 MB

jeden zásobník na 100 listů a dva
zásobníky na 500 listů

Integrovaný tiskový server HP Jetdirect pro
připojení k síti typu 10/100Base-TX

CSWW

Konfigurace tiskárny

3

background image

Model tiskárny

HP LaserJet 4250 series

HP LaserJet 4350 series

Model dtn

64 MB RAM, lze rozšířit až na 512 MB

jeden zásobník na 100 listů a dva
zásobníky na 500 listů

Integrovaný tiskový server HP Jetdirect pro
připojení k síti typu 10/100Base-TX

Zařízení pro automatický oboustranný tisk

80 MB RAM, lze rozšířit až na 512 MB

jeden zásobník na 100 listů a dva
zásobníky na 500 listů

Integrovaný tiskový server HP Jetdirect pro
připojení k síti typu 10/100Base-TX

Zařízení pro automatický oboustranný tisk

Model dtnsl

64 MB RAM, lze rozšířit až na 512 MB

Jeden zásobník na 100 listů a dva
zásobníky na 500 listů

Integrovaný tiskový server HP Jetdirect pro
připojení k síti typu 10/100Base-TX

Zařízení pro automatický oboustranný tisk

Výstupní odkládací zásobník se
sešívačkou pro 500 listů

80 MB RAM, lze rozšířit až na 512 MB

Jeden zásobník na 100 listů a dva
zásobníky na 500 listů

Integrovaný tiskový server HP Jetdirect pro
připojení k síti typu 10/100Base-TX

Zařízení pro automatický oboustranný tisk

Výstupní odkládací zásobník se
sešívačkou pro 500 listů

Popisy modelů (pokračování)

4

Kapitola 1 Základní informace o tiskárně

CSWW