HP LaserJet 4350 Printer series - Funkce tiskárny

background image

Funkce tiskárny

Následující tabulky popisují funkce tiskáren HP LaserJet 4250 a 4350 series.

Rychlost

Tiskárna HP LaserJet 4250 series

Tiskárna HP LaserJet 4350 series

45 stran za minutu při tisku na papír formátu
Letter.

43 stran za minutu při tisku na papír formátu A4.

55 stran za minutu při tisku na papír formátu
Letter.

52 stran za minutu při tisku na papír formátu A4.

Rozlišení

Tiskárna HP LaserJet 4250 series

Tiskárna HP LaserJet 4350 series

Rozlišení FastRes 1200 - tisková kvalita s
rozlišením 1200 dpi pro rychlý a velmi kvalitní
tisk obchodních dokumentů a grafiky.

Rozlišení ProRes 1200 - tisková kvalita s
rozlišením 1200 dpi pro nejlepší tisk perokresby
a obrázků.

Kazety HP LaserJet pro ostrý tiskový výstup.

Rozlišení FastRes 1200 - tisková kvalita s
rozlišením 1200 dpi pro rychlý a velmi kvalitní
tisk obchodních dokumentů a grafiky.

Režim ProRes 1200 zajišťuje tisk v rozlišení
1200 dpi pro nejlepší tisk perokresby a obrázků.

Kazety HP LaserJet pro ostrý tiskový výstup.

Práce s papírem

Tiskárna HP LaserJet 4250 series

Tiskárna HP LaserJet 4350 series

Modely HP LaserJet 4250tn, dtn a dtnsl pojmou
až 1100 listů papíru. Všechny ostatní modely
pojmou 600 listů papíru.

Ke všem modelům lze připojit dodatečné
zásobníky na 500 listů papíru a volitelný
velkoobsahový zásobník na 1 500 listů papíru.
Pokud je nainstalován maximální počet
zásobníků, mohou všechny modely pojmout až
3100 listů papíru.

Modely HP LaserJet 4250dtn a dtnsl obsahují
jednotku pro automatický oboustranný tisk. Ke
všem ostatním modelům lze volitelnou jednotku
pro oboustranný tisk připojit.

Model HP LaserJet 4250dtnsl obsahuje
stohovač se sešívačkou, který může sešívat
dohromady až 15 listů papíru a stohovat až 500
listů papíru. Ke všem ostatním modelům lze
volitelný stohovač se sešívačkou připojit.

Ke všem modelům lze připojit volitelný stohovač
pro 500 listů.

Ke všem modelům lze připojit volitelný podavač
obálek, který může pojmout až 75 obálek.

Modely HP LaserJet 4350tn, dtn a dtnsl pojmou
až 1 100 listů papíru. Všechny ostatní modely
pojmou 600 listů papíru.

Ke všem modelům lze připojit dodatečné
zásobníky na 500 listů papíru a volitelný
velkoobsahový zásobník na 1 500 listů papíru.
Pokud je nainstalován maximální počet
zásobníků, mohou všechny modely pojmout až 3
100 listů papíru.

Modely HP LaserJet 4350dtn a dtnsl obsahují
jednotku pro automatický oboustranný tisk. Ke
všem ostatním modelům lze volitelnou jednotku
pro oboustranný tisk připojit.

Model HP LaserJet 4350dtnsl obsahuje
stohovač se sešívačkou, který může sešívat
dohromady až 15 listů papíru a stohovat až 500
listů papíru. Ke všem ostatním modelům lze
volitelný stohovač se sešívačkou připojit.

Ke všem modelům lze připojit volitelný stohovač
pro 500 listů.

Ke všem modelům lze připojit volitelný podavač
obálek, který může pojmout až 75 obálek.

CSWW

Funkce tiskárny

5

background image

Paměť a procesor

Tiskárna HP LaserJet 4250 series

Tiskárna HP LaserJet 4350 series

Model HP LaserJet 4250 obsahuje 48 MB
paměti RAM. Modely HP LaserJet 4250n a tn
obsahují 64 MB paměti RAM. Modely
HP LaserJet 4250dtn a dtnsl obsahují 80 MB
RAM.

Velikost paměti ve všech modelech lze rozšířit
až na 512 MB.

Rychlost procesoru: 460 MHz

Ke všem modelům lze připojit volitelný pevný
disk s rozhraním EIO.

Modely HP LaserJet 4350n a tn obsahují 80 MB
paměti RAM. Modely HP LaserJet 4350dtn a
dtnsl obsahují 96 MB paměti RAM.

Velikost paměti ve všech modelech lze rozšířit
až na 512 MB.

Rychlost procesoru: 460 MHz

Ke všem modelům lze připojit volitelný pevný
disk s rozhraním EIO.

Připojení přes rozhraní a práce v síti

Tiskárna HP LaserJet 4250 series

Tiskárna HP LaserJet 4350 series

Všechny modely umožňují připojení přes
obousměrný paralelní port ECP typu B (podle
standardu IEEE 1284).

Všechny modely umožňují připojení přes port
USB 2.0.

Všechny modely obsahují dvě rozšiřující patice
EIO.

Všechny modely obsahují port HP Jetlink pro
připojení volitelných zařízení pro manipulaci s
papírem.

Modely HP LaserJet 4250n, tn, dtn a dtnsl
obsahují integrovaný tiskový server HP Jetdirect
pro připojení k počítačové síti typu 10/100Base-
TX.

Ke všem modelům lze připojit volitelnou
bezdrátovou síťovou kartu typu 802.11b.

Všechny modely umožňují připojení přes
obousměrný paralelní port ECP typu B (podle
standardu IEEE 1284)

Všechny modely umožňují připojení přes port
USB 2.0

Všechny modely obsahují dvě rozšiřující patice
EIO

Všechny modely obsahují port HP Jetlink pro
připojení volitelných zařízení pro manipulaci s
papírem.

Modely HP LaserJet 4350n, tn, dtn a dtnsl
obsahují integrovaný tiskový server HP Jetdirect
pro připojení k počítačové síti typu 10/100Base-
TX.

Ke všem modelům lze připojit volitelnou
bezdrátovou síťovou kartu typu 802.11b.

Jazyk a písma

Tiskárna HP LaserJet 4250 series

Tiskárna HP LaserJet 4350 series

Emulace jazyků HP PCL6, PCL 5 a
HP PostScript

®

(PS) 3

80 písem pro systém Microsoft

®

Windows

®

Lze nainstalovat kartu CompactFlash s dalšími
typy písma.

Emulace HP PCL6, PCL 5 a PostScript

®

(PS) 3

80 písem pro systém Microsoft

®

Windows

®

Lze nainstalovat kartu CompactFlash s dalšími
typy písma.

6

Kapitola 1 Základní informace o tiskárně

CSWW

background image

Tisková kazeta

Tiskárna HP LaserJet 4250 series

Tiskárna HP LaserJet 4350 series

Při použití standardní tiskové kazety lze
vytisknout až 10 000 stran.

Do všech modelů lze nainstalovat velkokapacitní
tiskovou kazetu, se kterou je možno vytisknout
až 20 000 stran.

Program HP Smart Printing Supplies
automaticky upozorní na docházející toner.

Při použití standardní tiskové kazety lze
vytisknout až 10 000 stran.

Do všech modelů lze nainstalovat velkokapacitní
tiskovou kazetu, se kterou je možno vytisknout
až 20 000 stran.

Program HP Smart Printing Supplies
automaticky upozorní na docházející toner.

Úspora energie

Tiskárna HP LaserJet 4250 series

Tiskárna HP LaserJet 4350 series

Tiskárna šetří elektrickou energii. Když
neprobíhá tisk, sníží se automaticky příkon.

Jako účastník programu ENERGY STAR

®

udává

společnost Hewlett-Packard, že tento výrobek
splňuje pravidla ENERGY STAR

®

pro

energetickou hospodárnost.

Tiskárna šetří elektrickou energii. Když
neprobíhá tisk, sníží se automaticky příkon.

Jako účastník programu ENERGY STAR

®

udává

společnost Hewlett-Packard, že tento výrobek
splňuje pravidla ENERGY STAR

®

pro

energetickou hospodárnost.

Úsporný tisk

Tiskárna HP LaserJet 4250 series

Tiskárna HP LaserJet 4350 series

Tisk více stránek na jeden list papíru (tisk N
stránek na list) snižuje spotřebu papíru.

Také použitím oboustranného tisku
(automatického i ručního) šetříte papír.

Tisk v režimu EconoMode snižuje spotřebu
toneru.

Tisk více stránek na jeden list papíru (tisk N
stránek na list) snižuje spotřebu papíru.

Také použitím oboustranného tisku
(automatického i ručního) šetříte papír.

Tisk v režimu EconoMode snižuje spotřebu
toneru.

Přístupnost

Tiskárna HP LaserJet 4250 series

Tiskárna HP LaserJet 4350 series

Uživatelská příručka online je kompatibilní s
aplikacemi pro prohlížení textu na obrazovce.

Tiskovou kazetu lze vložit a vyjmout jednou rukou.

Všechna dvířka a kryty lze otevřít jednou rukou.

Veškeré vymezovače šířky média lze nastavit
jednou rukou.

Uživatelská příručka online je kompatibilní s
aplikacemi pro prohlížení textu na obrazovce.

Tiskovou kazetu lze vložit a vyjmout jednou rukou.

Všechna dvířka a kryty lze otevřít jednou rukou.

Veškerá vodítka šířky média lze nastavit jednou
rukou.

CSWW

Funkce tiskárny

7