HP LaserJet 4350 Printer series - Přenášení tiskárny

background image

Přenášení tiskárny

Tiskárna je těžká a měli by ji přenášet dva lidé. Jeden člověk by se měl postavit před
tiskárnu, druhý člověk by se měl postavit za tiskárnu. Tiskárnu zvedněte za úchyty, které
jsou po stranách tiskárny. Nepokoušejte se zvednout tiskárnu za žádnou jinou část. Pokud
je dolní část tiskárny připojena k doplňkovému příslušenství (například k zásobníku na 500
listů, zásobníku na 1 500 listů nebo k podstavné skříňce), musíte před přenesením tiskárny
nejprve odemknout západky tohoto příslušenství.

VAROVÁNÍ!

Abyste předešli možnému zranění nebo poškození tiskárny, odpojte od tiskárny před jejím
zvednutím veškeré nainstalované příslušenství (například volitelný zásobník nebo stohovač
se sešívačkou).

Zamknutí a odemknutí doplňkového příslušenství

Pro zajištění vyšší stability a předejítí převrhnutí tiskárny lze doplňkové zásobníky na 500 a
1 500 listů a podstavnou skříňku zamknutím pevně připojit ke spodní části tiskárny.

Chcete-li příslušenství zamknout, překlopte páčku vlevo nahoře na doplňkovém zásobníku
směrem dozadu (do pozice zamknuto).

Chcete.li příslušenství odemknout, překlopte páčku směrem dopředu (do pozice odemknuto).

CSWW

Části tiskány

11