HP LaserJet 4350 Printer series - Kontrolky příslušenství

background image

Kontrolky příslušenství

Následující tabulka popisuje význam kontrolek stavu na doplňkovém stohovači pro 500 listů
a stohovači se sešívačkou pro 500 listů.

Kontrolka

Význam pro příslušenství

Svítí zeleně

Příslušenství je zapnuté a je připraveno.

Svítí žlutě

Na příslušenství se vyskytly potíže s
hardwarem. (Viz

Kontrolka příslušenství pro

stohovač a stohovač se sešívačkou

.)

Bliká žlutě

Příslušenství je v chybovém stavu a
vyžaduje pozornost. (Viz

Kontrolka

příslušenství pro stohovač a stohovač se
sešívačkou

.)

Nesvítí

Tiskárna je zřejmě přepnuta do úsporného
režimu. Stiskněte jakékoliv tlačítko na
ovládacím panelu tiskárny.

Příslušenství je v chybovém stavu a
vyžaduje pozornost. (Viz

Kontrolka

příslušenství pro stohovač a stohovač se
sešívačkou

.)

10

Kapitola 1 Základní informace o tiskárně

CSWW