HP LaserJet 4350 Printer series - Základní informace o tiskárně

background image

Základní informace o tiskárně

Blahopřejeme k zakoupení tiskárny HP LaserJet 4250 a 4350 series. Pokud jste tak ještě
neučinili, seznamte se s pokyny pro nastavení tiskárny, které jsou uvedeny v příručce
Začínáme dodávané s tiskárnou.

Po sestavení a připravení tiskárny pro používání se můžete s tímto zařízením lépe seznámit.
V této části naleznete informace týkající se následujících oblastí:

● Rychlý přístup k informacím o tiskárně
● Konfigurace tiskárny
● Funkce tiskárny
● Části tiskány
● Ovládací panel
● Software
● Výběr tiskového média

CSWW

1