HP LaserJet 4350 Printer series - Zrušení tiskové úlohy

background image

Zrušení tiskové úlohy

Tiskovou úlohu můžete zrušit z používané aplikace, z tiskové fronty nebo stisknutím tlačítka

Z

ASTAVIT

na ovládacím panelu tiskárny.

Pokud tiskárna nezačala tisknout, zkuste nejprve zrušit úlohu v aplikaci, ze které byla
tisková úloha odeslána.

Pokud tisková úloha čeká v tiskové frontě nebo v zařazovací službě pro tisk, jako je
např. programová skupina Tiskárny v počítačích se systémy Windows nebo Print
Monitor (Monitor tisku) v počítačích Macintosh, odstraňte úlohu zde.

Pokud se tisková úloha již tiskne, stiskněte tlačítko

Z

ASTAVIT

. Tiskárna dokončí tisk všech

stránek, které již procházejí tiskárnou, a odstraní zbytek tiskové úlohy.

Pokud stavové kontrolky na ovládacím panelu blikají i po zrušení úlohy, počítač stále ještě
posílá úlohu do tiskárny. Buď odstraňte úlohu z tiskové fronty, nebo počkejte, až počítač
dokončí odesílání dat (tiskárna se vrátí do stavu připravenosti - kontrolka Připraveno bude
svítit).

Stisknutím tlačítka

Z

ASTAVIT

zrušíte pouze aktuální úlohu v tiskárně. Pokud je v paměti

tiskárny více než jedna tisková úloha, musíte tlačítko

Z

ASTAVIT

stisknout pro každou úlohu

zvlášť.

74

Kapitola 2 Tiskové úlohy

CSWW