HP LaserJet 4350 Printer series - Vlastní nastavení fungování zásobníku 1

background image

Vlastní nastavení fungování zásobníku 1

Tiskárnu lze nastavit tak, aby tiskla ze zásobníku 1, pokud je v něm médium, nebo aby tiskla
pouze ze zásobníku 1, pokud chcete tisknout na konkrétní typ média, který je v něm vložen.
Další informace naleznete v části

Nabídka Manipulace s papírem

.

42

Kapitola 2 Tiskové úlohy

CSWW

background image

Nastavení

Vysvětlení

TYP V ZÁSOBNÍKU 1=LIBOVOLNÝ

FORMÁT V ZÁSOBNÍKU 1=LIBOVOLNÝ

Tiskárna obvykle zavádí média ze zásobníku 1,
pokud není prázdný nebo nepřístupný. Pokud
neudržujete v zásobníku 1 neustále dostatek
média, ponechejte v nabídce Manipulace s
papírem výchozí nastavení TYP V ZÁSOBNÍKU
1=LIBOVOLNÝ
a FORMÁT V ZÁSOBNÍKU
1=LIBOVOLNÝ
.

TYP V ZÁSOBNÍKU 1= nebo FORMÁT V
ZÁSOBNÍKU 1=
nastaveno na jinou hodnotu
než LIBOVOLNÝ

Tiskárna bude pracovat se zásobníkem 1 stejně
jako s ostatními zásobníky. Nebude hledat
médium pro tisk nejprve v zásobníku 1, ale
zavede médium ze zásobníku, pro který se
nastavení typu a formátu shodují s parametry
nastavenými v softwaru.

V ovladači tiskárny můžete vybrat média z
libovolného zásobníku (včetně zásobníku 1)
podle typu, formátu nebo zdroje. Chcete-li
tisknout podle typu a formátu papíru, postupujte
podle pokynů v části

Tisk podle typu a formátu

média (zamykání zásobníků)

.

Můžete také určit, zda bude tiskárna zobrazovat dotaz, zda může zavést média ze
zásobníku 1, pokud v žádném zásobníku nenalezne typ a formát média, který je požadován.
Lze nastavit, aby tiskárna zobrazila hlášení vždy před zavedením média ze zásobníku 1,
nebo pouze pokud je zásobník 1 prázdný. V podnabídce Nastavení systému nabídky
Konfigurace zařízení nastavte možnost POUŽÍT POŽADOVANÝ ZÁSOBNÍK.