HP LaserJet 4350 Printer series - Tisk podle typu a formátu média (zamykání zásobníků)

background image

Tisk podle typu a formátu média (zamykání zásobníků)

Tisk podle typu a formátu média je způsob, jak zajistit, aby tiskové úlohy byly+ vždy
vytisknuty na požadovaná média. U zásobníků můžete nastavit typ média, například běžný
nebo hlavičkový papír, a jeho formát, například Letter neb A4, který je do zásobníku vložen.

Pokud nakonfigurujete zásobníky tímto způsobem a poté vyberete v ovladači tiskárny určitý
typ a formát média, tiskárna automaticky vybere zásobník, ve kterém je médium daného
typu a formátu vloženo. Není potřeba vybírat konkrétní zásobník (výběr podle zdroje).
Konfigurování tiskárny tímto způsobem je užitečné, především pokud je tiskárna sdílená a
používá ji několik osob, které poměrně často vkládají a vyjímají různá média.

Některé starší modely tiskáren mají funkci, která „zamkne“ zásobníky, a tím zabrání v tisku
na nesprávný typ média. Tisk podle typu a formátu potřebu zamykání zásobníků eliminuje.
Další informace o typech a formátech podporovaných jednotlivými zásobníky naleznete v
části

Podporované formáty médií pro tisk

.

Poznámka

Chcete-li tisknout podle typu a formátu média v zásobníku 2, volitelných zásobníků nebo
volitelného podavače obálek, bude patrně potřeba vyjmout veškerá média ze zásobníku 1 a
tento zásobník zavřít, nebo nastavit parametry TYP V ZÁSOBNÍKU 1 a FORMÁT V
ZÁSOBNÍKU 1
v nabídce MANIPULACE S PAPÍREM na ovládacím panelu tiskárny na jinou
možnost než LIBOVOLNÝ. Další informace naleznete v části

Vlastní nastavení fungování

zásobníku 1

. Nastavení v programu nebo v ovladači tiskárny mají přednost před nastavením

na ovládacím panelu. (Nastavení provedená v programu mají obecně přednost před
nastavením provedeným v ovladači tiskárny.)

CSWW

Výběr zásobníku pro tisk

43

background image

Tisk podle typu a formátu papíru

1. Zkontrolujte, zda jsou do zásobníky správně vložena média. (Viz

Plnění zásobníků

.)

2. Na ovládacím panelu tiskárny otevřete nabídku MANIPULACE S PAPÍREM. Vyberte typ

papíru pro každý zásobník. Pokud si nejste jisti, jaký typ média zakládáte, např.
bankovní nebo recyklovaný papír, zkontrolujte štítek na balení média.

3. Vyberte nastavení formátu papíru na ovládacím panelu tiskárny.

Zásobník 1: Pokud je pro tiskárnu nastaven parametr TYP V ZÁSOBNÍKU 1= na
jinou možnost než LIBOVOLNÝ, nastavte formát papíru v nabídce MANIPULACE S
PAPÍREM. Pokud je v zásobníku vložen uživatelský formát papíru, nastavte v
nabídce MANIPULACE S PAPÍREM také uživatelský formát papíru. Další informace
naleznete v části

Tisk na malé formáty, vlastní formát a silný papír

.

Zásobník 2 a volitelné zásobníky na 500 listů: Pokud je médium správně vloženo
do zásobníku a vodítka jsou správně nastavena, jsou automaticky zjištěny
standardní formáty papíru. Informace o úpravách nastavení zásobníku viz

Plnění

zásobníků

. Pokud je v zásobníku vložen uživatelský formát papíru, nastavte ovladač

v zásobníku do polohy „Vlastní“ a v nabídce MANIPULACE S PAPÍREM nastavte
uživatelský formát papíru. Další informace naleznete v části

Tisk na malé formáty,

vlastní formát a silný papír

.

Volitelný zásobník na 1 500 listů: Pokud je médium správně vloženo do zásobníku
a vodítka jsou správně nastavena, jsou automaticky zjištěny standardní formáty
papíru. Informace o úpravách nastavení zásobníku viz

Plnění zásobníků

.

Uživatelské formáty médií nejsou podporovány.

Volitelný podavač obálek: V nabídce MANIPULACE S PAPÍREM nastavte formát.

4. V programu nebo v ovladači tiskárny vyberte jiný typ papíru než Automatická volba.

Poznámka

U síťových tiskáren lze typ a formát papíru nastavit také nástrojem HP Web JetAdmin.