HP LaserJet 4350 Printer series - Ruční zavádění médií ze zásobníku 1

background image

Ruční zavádění médií ze zásobníku 1

Funkce ručního zavádění je jiný způsob tisku na zvláštní typy médií v zásobníku 1. Pokud je
parametr RUČNÍ PODÁVÁNÍ v ovladači tiskárny nebo na ovládacím panelu tiskárny
nastaven na možnost ZAPNUTO, zastaví se tiskárna po každém odeslání tiskové úlohy a dá
tak prostor pro zavedení speciálního papíru nebo jiného tiskového média do zásobníku 1. V
tisku můžete pokračovat stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

).

Pokud zásobník 1 při odeslání tiskové úlohy obsahuje média a na ovládacím panelu tiskárny
jsou pro fungování zásobníku 1nastaveny výchozí parametry TYP V
ZÁSOBNÍKU 1=LIBOVOLNÝ
a FORMÁT V ZÁSOBNÍKU 1=LIBOVOLNÝ, tiskárna se
nezastaví a nebude čekat na vložení médií. Pokud chcete, aby tiskárna čekala, nastavte pro
parametry TYP V ZÁSOBNÍKU 1 a FORMÁT V ZÁSOBNÍKU 1 v nabídce MANIPULACE S
PAPÍREM jiné hodnoty než LIBOVOLNÝ.

Poznámka

Pokud jsou parametry FORMÁT a TYP nastaveny na hodnotu LIBOVOLNÝ a parametr
VÝZVA K RUČNÍMU PODÁVÁNÍ je nastaven na hodnotu POKUD PRÁZDNÝ, budou média
zaváděna ze zásobníku 1 bez dotazování. Pokud je parametr VÝZVA K RUČNÍMU
PODÁVÁNÍ
nastaven na hodnotu VŽDY, bude tiskárna zobrazovat výzvu před zavedením
média i v případě, že jsou pro zásobník 1 nastaveny parametry TYP=LIBOVOLNÝ a
FORMÁT=LIBOVOLNÝ.

44

Kapitola 2 Tiskové úlohy

CSWW

background image

Pokud je na ovládacím panelu tiskárny nastaven parametr RUČNÍ PODÁVÁNÍ=ZAPNUTO a
pokud nebude v ovladači tiskárny vybrán určitý konkrétní zásobník, bude mít toto nastavení
přednost před nastavením v ovladači tiskárny a všechny tiskové úlohy odeslané do tiskárny
budou zobrazovat výzvu k ručnímu zavedení papíru v zásobníku 1. Pokud by měla být tato
funkce používána jen výjimečně, je lepší v ovládacím panelu tiskárny nastavit možnost
RUČNÍ PODÁVÁNÍ=VYPNUTO a v ovladači tiskárny vybrat možnost ručního podávání na
úrovni jednotlivých tiskových úloh.

CSWW

Výběr zásobníku pro tisk

45