HP LaserJet 4350 Printer series - Pořadí zásobníků

background image

Pořadí zásobníků

Pokud tiskárna přijme tiskovou úlohu, vybere zásobník tak, aby se požadovaný typ a formát
papíru shodoval s papírem, který je vložen v zásobnících. Při použití funkce „automatického
výběru“ tiskárna prohledává všechny dostupné zásobníky a hledá papír, který vyhovuje
požadavku, počínaje nejspodnějším zásobníkem a konče nejvyšším zásobníkem
(zásobník 1). Tiskárna zahájí tiskovou úlohu ve chvíli, kdy najde správný typ a formát papíru.

Poznámka

Funkce „automatický výběr" se spustí, pouze pokud není pro tiskovou úlohu požadován
konkrétní zásobník. Pokud je požadován určitý konkrétní zásobník, vytiskne se úloha z
tohoto zásobníku.

Pokud zásobník 1 obsahuje vložená média a v nabídce MANIPULACE S PAPÍREM je
pro něj nastavena možnost TYP V ZÁSOBNÍKU 1=LIBOVOLNÝ a FORMÁT V
ZÁSOBNÍKU 1=LIBOVOLNÝ
, bude tiskárna vždy zavádět média nejprve ze zásobníku
1. Další informace naleznete v kapitole

Vlastní nastavení fungování zásobníku 1

.

Pokud je hledání neúspěšné, zobrazí se na displeji ovládacího panelu tiskárny zpráva s
žádostí o vložení správného typu a formátu média. Můžete vložit tento typa a formát
média, nebo můžete nahradit požadavek výběrem jiného typu a formátu na ovládacím
panelu tiskárny.

Pokud v zásobníku v průběhu tiskové úlohy dojde dané médium, tiskárna automaticky
přepne na jiný zásobník, který obsahuje stejný typ a formát média.

Funkce automatického výběru se chová mírně odlišně při vlastním nastavení fungování
zásobníku 1 (viz

Vlastní nastavení fungování zásobníku 1

) nebo pokud nastavíte zásobník 1

na ruční zavádění (viz

Ruční zavádění médií ze zásobníku 1

).