HP LaserJet 4350 Printer series - Výběr zásobníku pro tisk

background image

Výběr zásobníku pro tisk

Můžete zvolit, jak bude tiskárna zavádět média ze zásobníků. Následující kapitoly obsahují
informace o konfiguraci tiskárny pro zavádění médií z určitých zásobníků.

Pořadí zásobníků

Vlastní nastavení fungování zásobníku 1

Tisk podle typu a formátu média (zamykání zásobníků)

Ruční zavádění médií ze zásobníku 1