HP LaserJet 4350 Printer series - Výběr správného režimu fixační jednotky

background image

Výběr správného režimu fixační jednotky

Tiskárna automaticky nastaví režim fixační jednotky podle typu média, na který je nastaven
zásobník. Například silný papír, jako např. karton, bude patrně potřebovat silnější nastavení
režimu fixační jednotky, aby se toner lépe uchytil na stránce, a naopak fólie potřebují SLABÝ
režim fixační jednotky, aby nedošlo k poškození tiskárny. Výchozí nastavení obecně
poskytuje nejlepší výsledky pro většinu tiskových médií.

Režim fixační jednotky lze změnit pouze v případě, že je pro používaný zásobník nastaven
typ média. (Viz

Tisk podle typu a formátu média (zamykání zásobníků)

.) Po nastavení typu

média pro zásobník lze pro tento typ změnit režim fixační jednotky v nabídce
KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ a podnabídce KVALITA TISKU ovládacího panelu tiskárny. (Viz

Podnabídka Kvalita tisku

.)

Poznámka

Při použití silnějšího režimu fixační jednotky, například SILNÝ 1 nebo SILNÝ 2, se zvýší
schopnost toneru přilnout na papír. Mohou však nastat jiné potíže, například může dojít k
nadměrnému kroucení papíru. Pokud je nastaven režim fixační jednotky SILNÝ 1 nebo
SILNÝ 2, může tiskárna tisknout pomaleji.

Chcete-li nastavit režim fixační jednotky zpět na výchozí hodnotu, otevřete v ovládacím
panelu tiskárny nabídku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ. V podnabídce KVALITA TISKU
vyberte možnost REŽIMY FIXAČNÍ JEDNOTKY a poté vyberte možnost OBNOVIT REŽIMY.

46

Kapitola 2 Tiskové úlohy

CSWW