HP LaserJet 4350 Printer series - Tisk na papír, který má speciální povrch

background image

Tisk na papír, který má speciální povrch

Některé typy papíru mají speciální povrch, například bankovní papír nebo křídový papír. Tyto
typy papíru mohou způsobit potíže v souvislosti s přilnavostí toneru a kvalitou tisku. Při tisku
na papír se speciálním povrchem postupujte podle následujících pokynů.

Na ovládacím panelu tiskárny otevřete nabídku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ. V
podnabídce KVALITA TISKU vyberte položku REŽIMY FIXAČNÍ JEDNOTKY a zvolte
typ papíru, který používáte (například BANKOVNÍ). Nastavte režim fixační jednotky na
hodnotu SILNÝ 1 nebo SILNÝ 2. Hodnota SILNÝ 2 zajišťuje lepší přilnavost toneru a
optimální kvalitu tisku na papír, který má silně strukturovaný povrch. Otevřete nabídku
MANIPULACE S PAPÍREM a v parametru TYP V ZÁSOBNÍKU nastavte typ papíru,
který používáte (například BANKOVNÍ), čímž nastavíte příslušný režim fixační jednotky.

Poznámka

Při nastavení hodnoty SILNÝ 1 or SILNÝ 2bude tiskárna pravděpodobně pracovat pomaleji.
Nastavení SILNÝ 1 a SILNÝ 2 používejte pouze pokud nastanou potíže s přilnavostí toneru.
Nastavení SILNÝ 1 a SILNÝ 2 může zvýšit potíže s kroucením média a jeho uvíznutím.

V dnešní době někteří výrobci těchto typů papíru pokrývají stranu pro tisk speciální
vrstvou pro zlepšení přilnavosti toneru a tedy zvýšení kvality tisku. Pokud chcete využít
této výhody, zkontrolujte, zda je papír vložen správně. Strana, na které vidíte vodoznak
správně orientovaný, je lícovou stranou, tedy stranou, na kterou se má tisknout.

Do zásobníku 1 vkládejte papír lícovou stranou směrem nahoru a horní, kratší hranou
směrem do tiskárny.

Do zásobníku 2, volitelných zásobníků na 500 listů a volitelného zásobníku na 1 500 listů
vkládejte papír lícovou stranou směrem dolů a horní, kratší stranou směrem k sobě.

66

Kapitola 2 Tiskové úlohy

CSWW