HP LaserJet 4350 Printer series - Tisk na malé formáty, vlastní formát a silný papír

background image

Tisk na malé formáty, vlastní formát a silný papír

Na papír vlastního formátu lze tisknout ze zásobníku 1, zásobníku 2 nebo volitelného
zásobníku na 500 listů.

Poznámka

Pokud tisknete na papír malého formátu, vlastního formátu nebo na silný papír, může
tiskárna tisknout pomaleji. Další informace o papíru, který má speciální povrch, například
bankovní papír, naleznete v části

Tisk na papír, který má speciální povrch

.

Gramáž a formáty

Následující tabulka znázorňuje specifikace pro tisk na vlastní nebo silný papír. Další
informace naleznete v části

Technické údaje papíru

.

Zásobník

Nejmenší formát

Největší formát

Podporované
hmotnosti

Zásobník 1

76 x 127 mm

216 x 356 mm

60 až 200 g/m

2

Zásobník 2 a volitelný
zásobník na 500 listů

148 x 210 mm

216 x 356 mm

60 až 120 g/m

2

Pokyny pro silný papír

Při tisku na silný papír se řiďte těmito pokyny.

Na papír s vyšší gramáží než 120 g/m

2

by mělo tisknout pouze ze zásobníku 1. Chcete-li

snížit potíže s kroucením papíru a další potíže, zvolte pro tisk na silný papír průchod
papíru ze zásobníku 1 do zadní výstupní přihrádky.

Chcete-li zabránit v setření toneru z papíru, na některé silnější typy papíru by měly být
tisknuto za použití silnějšího režimu fixační jednotky. Na ovládacím panelu tiskárny
otevřete nabídku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ. V podnabídce KVALITA TISKU vyberte
položku REŽIMY FIXAČNÍ JEDNOTKY a zvolte typ média, který chcete změnit.
Nastavte režim fixační jednotky na hodnotu SILNÝ 1 nebo SILNÝ 2. Použití těchto
režimů pomůže předejít setření toneru z média, může však zpomalit tisk a způsobit další
potíže, například zvýšení kroucení papíru.

Pokyny pro použití vlastního formátu papíru

Při tisku na papír vlastního formátu se řiďte těmito pokyny.

Papír vkládejte kratší hranou směrem do tiskárny.

V použité aplikaci nastavte okraje minimálně na 4,23 mm od hran papíru.

Nastavte vlastní formát v programu, v ovladači tiskárny nebo na ovládacím panelu
tiskárny. Zkontrolujte, zda je přepínač v zásobníku nastaven na možnost Vlastní. Další
informace naleznete v části

Nastavení vlastních formátů papíru

.

CSWW

Tisk na speciální média

67

background image

Další pokyny pro malý nebo úzký papír

Při tisku na malý nebo úzký papír se řiďte těmito doplňujícími pokyny:

Nikdy netiskněte na formát papíru menší než 76 mm na šířku nebo 127 mm na délku.

Chcete-li snížit potíže s kroucením papíru a další potíže, zvolte pro tisk na velmi malý
vlastní formát papíru průchod papíru ze zásobníku 1 do zadní výstupní přihrádky.

Společnost HP nedoporučuje tisk na větší množství kusů malého nebo úzkého papíru.
Tisk na velké množství malého nebo úzkého papíru může způsobit nadměrné
opotřebení součástí tiskové kazety a tím způsobit únik toneru do tiskárny nebo potíže s
kvalitou tisku.