HP LaserJet 4350 Printer series - Tisk na hlavičkový, děrovaný nebo předtištěný papír (jednostranný)

background image

Tisk na hlavičkový, děrovaný nebo předtištěný papír
(jednostranný)

Při tisku na hlavičkový, děrovaný nebo předtištěný papír je potřeba papír správně orientovat.
Pokyny v této části se týkají jednostranného tisku. Pokyny pro oboustranný tisk naleznete v
části

Tisk na obě strany papíru (jednotka pro oboustranný tisk)

.

Poznámka

Další informace o papíru, který má speciální povrch, například bankovní papír, naleznete v
části

Tisk na papír, který má speciální povrch

.

Do zásobníku 1 vkládejte papír lícovou stranou směrem nahoru a horní, kratší hranou
směrem do tiskárny.

Do zásobníku 2, volitelných zásobníků na 500 listů a volitelného zásobníku na 1 500 listů
vkládejte papír lícovou stranou směrem dolů a horní, kratší stranou směrem k sobě.

Poznámka

Je-li v ovladači tiskárny zapnut režim Jiný hlavičkový papír a je-li jako typ média vybrána
možnost Hlavičkový nebo Předtištěný papír, musíte orientovat média jako při
oboustranném tisku.

Pokyny pro tisk na hlavičkové nebo předtištěné formuláře

Nepoužívejte hlavičkový papír předtištěný nízkoteplotními inkousty, které se používají
v některých typech termografie.

Nepoužívejte vyvýšené nebo vytlačované hlavičkové papíry.

K fixaci toneru na papír používá tiskárna teplo a tlak. Zkontrolujte, zda barevný papír
nebo předtištěné formuláře obsahují inkousty, které jsou kompatibilní s touto fixační
teplotou (200 °C po dobu 0,01 sekundy).

CSWW

Tisk na speciální média

65