HP LaserJet 4350 Printer series - Tisk na fólie

background image

Tisk na fólie

Používejte pouze fólie doporučené pro tisk v laserových tiskárnách. Technické údaje
průhledných fólií naleznete v části

Fólie

.

Na ovládacím panelu tiskárny otevřete nabídku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ. V
podnabídce KVALITA TISKU vyberte možnost REŽIMY FIXAČNÍ JEDNOTKY.
Zkontrolujte, zda je režim fixační jednotky nastaven na hodnotu FÓLIE=SLABÝ.

UPOZORNĚNÍ

Opomenutí nastavení režimu fixační jednotky na hodnotu SLABÝ může trvale poškodit
tiskárnu a fixační jednotku.

V ovladači tiskárny nastavte typ papíru Fólie.

Na ovládacím panelu tiskárny otevřete nabídku MANIPULACE S PAPÍREM. Pro
zásobník, která používáte, nastavte typ zásobníku na hodnotu FÓLIE.

Do zásobníku 1 vložte fólie lícem nahoru a horní hranou směrem do tiskárny. Do
zásobníku 1 lze vložit nejvýše 50 fólií. Do zásobníku 2 a do volitelných zásobníků lze
vložit zásobu až 100 fólií (ale nedoporučuje se vkládat více než 50 fólií najednou). Fólie
jsou těžší než papír, nenaplňujte tedy zásobníky na maximum jejich kapacity. Vkládejte
je lícovou stranou směrem dolů a horní, kratší hranou směrem k sobě.

Abyste předešli tomu, že fólie budou příliš horké nebo že se budou slepovat k sobě,
použijte horní výstupní přihrádku a vyjměte každou fólii z této přihrádky dříve, než se
vytiskne další.

Na fólie tiskněte pouze jednostranně.

Po vyjmutí z tiskárny umístěte průhledné fólie na rovnou plochu a tam je ponechejte
vychladnout.

Pokud tiskárna zavede najednou dvě nebo více fólií, oddělte fólie v zásobníku od sebe
prolistováním.

Fólie nesmí tiskárnou projít více než jednou.

64

Kapitola 2 Tiskové úlohy

CSWW