HP LaserJet 4350 Printer series - Tisk na štítky

background image

Tisk na štítky

Používejte pouze štítky doporučené pro tisk v laserových tiskárnách. Zkontrolujte, zda tyto
štítky splňují technické požadavky. Další informace naleznete v části

Štítky

.

Při tisku na štítky se řiďte těmito pokyny:

Do zásobníku 1 můžete vložit až 50 archů se štítky, do ostatních zásobníků můžete
vložit až 100 archů.

Štítky vkládejte do zásobníku 1 lícovou stranou směrem nahoru a horní, kratší hranou
směrem do tiskárny. Do ostatních zásobníků vkládejte média lícovou stranu směrem
dolů a horní hranou směrem k sobě.

Otevřením zadního výstupního zásobníku se snižuje míra zkroucení médií a další potíže.

Nevkládejte štítky a netiskněte na ně v následujících případech:

UPOZORNĚNÍ

Nedodržení těchto pokynů může způsobit poškození tiskárny.

Nenaplňujte zásobníky na maximum jejich kapacity, štítky jsou těžší než běžný papír.

Nepoužívejte štítky, které se oddělují od podkladového archu nebo jsou jakkoliv
zmačkané či poškozené.

Používejte pouze štítky, které jsou na podkladu těsně vedle sebe. (Štítky musí pokrývat
celou plochu podkladového archu a nesmí mezi nimi být mezery.)

Arch štítků nesmí tiskárnou projít více než jednou. Lepicí podklad je určen pouze pro
jeden průchod tiskárnou.

CSWW

Tisk na speciální média

63

background image

Netiskněte na štítky oboustranně.

Netiskněte na archy štítků, z nichž byly štítky odstraněny.