HP LaserJet 4350 Printer series - Nastavení vlastních formátů papíru

background image

Nastavení vlastních formátů papíru

Je-li v tiskárna vložen papír vlastního formátu, je potřeba upravit nastavení formátu v
použitém programu, v ovladači tiskárny nebo na ovládacím panelu tiskárny. Aby se snížilo
kroucení papíru a dalším potížím, silný papír a velmi malé vlastní formáty papíru by měly při
tisku procházet tiskárnou ze zásobníku 1 do zadní výstupní přihrádky.

Papír vkládejte kratší hranou směrem do tiskárny.

1

2

1

rozměr X (přední hrana)

2

rozměr Y (boční hrana)

Pokud nejsou tato nastavení v používaném programu k dispozici, nastavte vlastní formát
papíru na ovládacím panelu tiskárny.

68

Kapitola 2 Tiskové úlohy

CSWW

background image

Nastavení vlastních formátů papíru

1. Pokud jste vložili papír vlastního formátu do zásobníku pro 500 listů, zkontrolujte, zda

jste přepínač v zásobníku nastavili do polohy Vlastní. (Viz

Plnění zásobníku 2 nebo

doplňkového zásobníku na 500 listů

.)

2. Stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

) otevřete nabídky.

3. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku MANIPULACE S PAPÍREM a

potom stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

4. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku FORMÁT V

ZÁSOBNÍKU 1nebo FORMÁT V ZÁSOBNÍKU [N] (kde [N] je číslo zásobníku) a
stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

5. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku VLASTNÍ a potom stiskněte

tlačítko (

V

YBRAT

).

6. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku PALCE nebo MILIMETRY a

potom stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

). Tím zvolíte měrné jednotky pro určení rozměrů

vlastního formátu papíru.

7. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) nastavte správný rozměr a poté stiskněte tlačítko

(

V

YBRAT

) pro nastavení rozměru X (přední hrana papíru, jak je znázorněno na

předchozím obrázku). Rozměr X může být v rozsahu 76 až 216 mm.

8. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) nastavte správný rozměr a poté stiskněte tlačítko

(

V

YBRAT

) pro nastavení rozměru Y (boční hrana papíru, jak je znázorněno na

předchozím obrázku). Rozměr Y může být v rozsahu 127 až 356 mm. Například pokud
má papír rozměry 203 x 254 mm, nastavte X=203 mm a Y=254 mm.

CSWW

Tisk na speciální média

69