HP LaserJet 4350 Printer series - Ruční oboustranný tisk

background image

Ruční oboustranný tisk

Pokud v tiskárně není nainstalována duplexní jednotka, můžete postupem podle
následujících pokynů provádět oboustranný tisk ručně. Dříve, než začnete ručně tisknout na
obě strany, zkontrolujte, zda ovladač tiskárny umožňuje zapnout ruční oboustranný tisk.
Postup se liší v závislosti na používaném operačním systému. Podrobnosti naleznete v části

Používání ovladačů tiskárny

. Řiďte se pokyny ve sloupci označeném „Změna nastavení

konfigurace“.

Poznámka

Tyto pokyny se týkají systému Windows. Chcete-li tisknout na obě strany v systému
Mac OS 9, nainstalujte uživatelský software a zaveďte modul plug-in pro tisk brožury nebo
ruční oboustranný tisk. V systému Mac OS X není ruční oboustranný tisk podporován.

1. Vložte dostatek papíru do jednoho ze tří zásobníků. Při použití speciálního papíru, např.

hlavičkového papíru, vložte papír jedním z následujících způsobů:

Do zásobníku 1 vložte hlavičkový papír přední stranou dolů a dolním okrajem
směrem dopředu.

Do všech ostatních zásobníků vkládejte hlavičkový papír přední stranou nahoru a
horním okrajem směrem k zadní části zásobníku.

2. Otevřete okno ovladače tiskárny (viz

Změna nastavení pro tiskovou úlohu

).

3. Na kartě Úpravy vyberte možnost Tisk na obě strany (ručně).

4. Klepněte na tlačítko OK.

5. Odešlete tiskovou úlohu do tiskárny.

6. Přistupte k tiskárně. Jakmile se dokončí tisk prvních stran, vyjměte ze zásobníku 1

veškerý zbývající čistý papír. Vložte stoh potištěného papíru čistou stranou nahoru a
horní hranou napřed. Druhou stranu listů je nutné tisknout ze zásobníku 1.

7. Zobrazí-li se na displeji ovládacího panelu výzva, stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

Poznámka

Jestliže celkový počet stránek překračuje kapacitu zásobníku 1 pro ruční oboustranný tisk, je
nutné opakovat kroky 6 a 7, dokud není tisková úloha dokončena.

CSWW

Tisk na obě strany papíru (jednotka pro oboustranný tisk)

73