HP LaserJet 4350 Printer series - Pokyny pro tisk na obě strany papíru

background image

Pokyny pro tisk na obě strany papíru

UPOZORNĚNÍ

Oboustranný tisk nepoužívejte při tisku na štítky, fólie, obálky, velínový papír, vlastní formáty
nebo papír s vyšší gramáží než 105 g/m

2

, protože by mohlo dojít k uvíznutí média nebo k

poškození tiskárny.

70

Kapitola 2 Tiskové úlohy

CSWW

background image

Řiďte se následujícími pokyny:

Před použitím duplexní jednotky zkontrolujte, zda je ovladač tiskárny nastaven tak, aby ji
rozpoznal. Postup se liší v závislosti na používaném operačním systému. Podrobnosti
naleznete v části

Používání ovladačů tiskárny

. Řiďte se pokyny ve sloupci označeném

„Změna nastavení konfigurace“.

Chcete-li tisknout na obě strany papíru, proveďte nastavení v programu nebo v ovladači
tiskárny. (Viz nápověda online k ovladači tiskárny.)

Pokud nepoužíváte ovladač tiskárny dodaný s tiskárnou, může být potřeba změnit
nastavení oboustranného tisku na ovládacím panelu tiskárny. V nabídce
KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ přejděte do podnabídky TISK a nastavte parametr
DUPLEX=ZAPNUTO. Zároveň v podnabídce TISK nastavte možnost VAZBA
OBOUSTRANNÉHO TISKU
na hodnotu PODÉL DLOUHÉ HRANY nebo PODÉL
KRÁTKÉ HRANY
. (Další informace naleznete v části

Možnosti rozvržení při tisku na

obě strany papíru

.)

Aby bylo možno duplexní jednotku používat, musí být zadní výstupní přihrádka zavřená.
Otevřením zadní výstupní přihrádky duplexní jednotku odpojíte.