HP LaserJet 4350 Printer series - Oboustranný tisk s doplňkovou duplexní jednotkou

background image

Oboustranný tisk s doplňkovou duplexní jednotkou

1. Vložte dostatek papíru do jednoho ze tří zásobníků. Při použití speciálního papíru, např.

hlavičkového papíru, vložte papír jedním z následujících způsobů:

Do zásobníku 1 vložte hlavičkový papír přední stranou dolů a dolním okrajem
směrem dopředu.

Do všech ostatních zásobníků vkládejte hlavičkový papír přední stranou nahoru a
horním okrajem směrem k zadní části zásobníku.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte papír s gramáží vyšší než 105 g/m

2

. Mohlo by dojít k jeho uvíznutí.

2. Otevřete okno ovladače tiskárny (viz

Změna nastavení pro tiskovou úlohu

).

72

Kapitola 2 Tiskové úlohy

CSWW

background image

3. Na kartě Úpravy klepněte na možnost Tisk na obě strany. Pokud používáte systém

Macintosh, klepněte na možnost Soubor, Tisk a poté na Rozvržení.

4. Klepněte na tlačítko OK.

5. Odešlete tiskovou úlohu do tiskárny.

Poznámka

Papír, na který se tiskne, se bude během oboustranného tisku částečně vysouvat v horní
výstupní přihrádce. Neodebírejte papír, dokud není oboustranný tisk dokončen. Pokud je při
oboustranném tisku otevřená zadní výstupní přihrádka, duplexní jednotka nebude fungovat.