HP LaserJet 4350 Printer series - Možnosti rozvržení při tisku na obě strany papíru

background image

Možnosti rozvržení při tisku na obě strany papíru

Zde jsou zobrazeny čtyři možnosti orientace oboustranného tisku. Tyto možnosti lze zvolit v
ovladači tiskárny (doporučeno) nebo na ovládacím panelu tiskárny. (Pokud použijete
ovládací panel tiskárny, přejděte do nabídky Konfigurace zařízení a pak do podnabídky Tisk.
Vyberte možnost VAZBA OBOUSTRANNÉHO TISKU. V podnabídce PCL vyberte
požadované nastavení pro možnost ORIENTACE.)

2

3

5

2

5

3

3

5

2

3

5

2

1

2

3

4

1. Na šířku podél dlouhé hrany*

Toto rozložení se často používá v účetnictví, zpracování dat a
tabulkových programech. Každý druhý natisknutý obraz je
orientován vzhůru nohama. Protilehlé stránky se čtou plynule
shora dolů.

2. Na šířku podél krátké hrany

Každý vytisknutý obraz je orientován správnou stranou nahoru.
Protilehlé stránky se čtou shora dolů na levé stránce a potom
shora dolů na pravé stránce.

3. Na výšku podél dlouhé hrany

Toto je výchozí nastavení tiskárny a nejběžnější rozvržení, kdy je
každý natisknutý obraz orientován správnou stranou nahoru.
Protilehlé stránky se čtou shora dolů na levé stránce a potom
shora dolů na pravé stránce.

4. Na výšku podél krátké hrany*

Toto rozložení se používá pro psací podložky se sponou. Každý
druhý natisknutý obraz je orientován vzhůru nohama. Protilehlé
stránky se čtou plynule shora dolů.

* Při použití ovladačů systému Windows vyberte možnost Otáčení stránek nahoru, čímž
získáte požadovanou možnost vázání.