HP LaserJet 4350 Printer series - Tisk na obě strany papíru (jednotka pro oboustranný tisk)

background image

Tisk na obě strany papíru (jednotka pro oboustranný tisk)

Pokud je nainstalována automatická jednotka pro oboustranný tisk, může tiskárna
automaticky tisknout na obě strany papíru. To se nazývá duplexní tisk. Duplexní jednotka
podporuje tyto formáty papíru: Letter, Legal, Executive, A4, A5 a JIS B5.

Poznámka

Automatická duplexní jednotka je součástí tiskáren HP LaserJet 4250dtn, 4250dtnsl,
4350dtn, a 4350dtnsl.

U modelů, které neobsahují automatickou duplexní jednotku, můžete na obě strany papíru
tisknout ručně. Další informace naleznete v části

Ruční oboustranný tisk

. Duplexní jednotku

můžete také objednat jako příslušenství. Další informace naleznete v části

Objednávání

náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu

.

Aby bylo možno duplexní jednotku nainstalovat, je potřeba sejmout kryt slotu pro duplexní
jednotku, který se nachází v zadní části tiskárny. Pokyny pro instalaci naleznete v
dokumentaci, která je dodávána s duplexní jednotkou. Při oboustranném tisku velmi
náročných dokumentů může být potřeba rozšířit paměť. Další informace naleznete v části

Paměť tiskárny

.

Pokud tiskárna při tisku používá duplexní jednotku, stránka se částečně vysune do horní
výstupní přihrádky a poté se zavede zpět pro tisk druhé strany.

1

2

1

Nainstalovaná duplexní jednotka

2

Sejmutá duplexní jednotka

Pokyny pro tisk na obě strany papíru

Orientace papíru pro oboustranný tisk

Možnosti rozvržení při tisku na obě strany papíru

Oboustranný tisk s doplňkovou duplexní jednotkou

Ruční oboustranný tisk