HP LaserJet 4350 Printer series - Vložení obálek do zásobníku 1

background image

Vložení obálek do zásobníku 1

Ze zásobníku 1 lze tisknout na mnoho typů obálek. V zásobníku může být vloženo nejvýše
10 obálek. Technické údaje obálek naleznete v části

Obálky

.

Vkládání obálek do zásobníku 1

1. Otevřete zásobník 1, ale nevytahujte nástavec. Většina obálek se nejlépe zavádí bez

použití nástavce. Pokud však chcete tisknout na obálky nadměrné velikosti, může být
potřeba nástavec použít.

2. Vložte nejvýše 10 obálek do středu zásobníku 1 lícem nahoru a stranou pro adresu

směrem do tiskárny. Obálky zasuňte co nejdále do tiskárny, netlačte však na ně silou.

58

Kapitola 2 Tiskové úlohy

CSWW

background image

3. Nastavte vodítka tak, aby se dotýkaly stohu obálek, ale neohýbaly je. Zkontrolujte, zda

jsou obálky umístěny pod zarážkami a pod značkami maximálního množství na
vodítkách.

4. Otevřete zadní výstupní dvířka, čímž se aktivuje přímá dráha papíru. Předejdete tak

ohýbání obálek a možnému uvíznutí.