HP LaserJet 4350 Printer series - Vkládání obálek do doplňkového podavače obálek

background image

Vkládání obálek do doplňkového podavače obálek

Postupem podle následujících pokynů vložte obálky do doplňkového podavače obálek.

Vkládání obálek do doplňkového podavače obálek

1. Otevřete podavač obálek. Zvedněte přítlačník obálek.

2. Stiskněte uvolňovací páčku umístěnou na levém vodítku obálek a vodítka posuňte do

stran.

3. Obálky vložte lícem nahoru a stranou pro adresu směrem do tiskárny. Stoh obálek

nesmí převyšovat šipky na vodítkách. Obálky zasuňte co nejdále do tiskárny, netlačte
však na ně silou. Obálky v dolní části stohu by se měly zasunout o něco dále, než
obálky v horní části stohu.

CSWW

Tisk na obálky

61

background image

4. Nastavte vodítka tak, aby se dotýkaly obálek, ale neohýbaly je.

5. Přítlačník sklopte na obálky.

6. Otevřete zadní výstupní dvířka, čímž se aktivuje přímá dráha papíru. Předejdete tak

ohýbání obálek a možnému uvíznutí.

Poznámka

Nastavte formát obálek jednou z následujících možností. Zkoušejte je v uvedeném pořadí: v
aplikaci, v ovladači tiskárny nebo v nabídce Manipulace s papírem na ovládacím panelu
tiskárny. Další informace naleznete v části

Nabídka Manipulace s papírem

.

62

Kapitola 2 Tiskové úlohy

CSWW