HP LaserJet 4350 Printer series - Odpojení doplňkového podavače obálek

background image

Odpojení doplňkového podavače obálek

Postupem podle následujících pokynů odeberte doplňkový podavač obálek z tiskárny.

Odebrání doplňkového podavače obálek

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko umístěné na levé straně a vytáhněte podavač obálek z

tiskárny.

60

Kapitola 2 Tiskové úlohy

CSWW

background image

2. Vraťte zpět plastový kryt vstupu pro obálky a zavřete zásobník 1.