HP LaserJet 4350 Printer series - Instalace doplňkového podavače obálek

background image

Instalace doplňkového podavače obálek

Postupem podle následujících pokynů nainstalujte doplňkový podavač obálek do tiskárny.

CSWW

Tisk na obálky

59

background image

Instalace doplňkového podavače obálek

1. Otevřete zásobník 1.

2. Sejměte z tiskárny plastový kryt vstupu pro obálky.

3. Zasuňte doplňkový podavač obálek do tiskárny, dokud nezapadne do správné pozice.

Zatáhněte za doplňkový podavač obálek a zkontrolujte tak, zda je bezpečně usazen.