HP LaserJet 4350 Printer series - Automatické zavádění obálek (doplňkový podavač obálek)

background image

Automatické zavádění obálek (doplňkový podavač obálek)

Při použití doplňkového podavače obálek tiskárna automaticky zavede až 75 obálek
standardního formátu. Chcete-li si doplňkový podavač obálek objednat, řiďte se pokyny v
části

Objednávání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu

.

Tiskněte pouze na obálky, které jsou schváleny pro použití v této tiskárně. (Viz

Obálky

.)

Předtím, než podavač obálek použijete, zkontrolujte, zda je ovladač tiskárny nastaven
tak, aby jej rozpoznal. Toto nastavení je třeba provést pouze jednou. Další informace
naleznete v nápovědě online k ovladači tiskárny.

Měli byste se seznámit s jednotlivými částmi podavače obálek.

4

1

2

3

1

Uvolňovací páčka

2

Přítlačník obálek

3

Nástavec zásobníku

4

Vodítka