HP LaserJet 4350 Printer series - Tisk na obálky

background image

Tisk na obálky

Můžete tisknout obálky ze zásobníku 1 nebo z volitelného podavače obálek. Zásobník 1
pojme až 10 obálek a podporuje standardní i vlastní formáty. Volitelný podavač obálek
pojme až 75 obálek a podporuje pouze standardní formáty obálek.

Při tisku na libovolný formát obálky nastavte v aplikaci okraje tisku nejméně na 15 mm od
hrany obálky.

Rychlost tisku závisí na typu obálky. Před zakoupením většího množství obálek vždy
vyzkoušejte několik kusů. Specifikaci obálek naleznete v části

Obálky

.

VAROVÁNÍ!

Nikdy nepoužívejte obálky s vložkou, s nezakrytými samolepicími částmi nebo s jinými
syntetickými materiály. Tyto látky mohou vytvořit škodlivé výpary.

UPOZORNĚNÍ

Obálky se sponami, patentním zapínáním, s okénkem, s potahovaným lemováním, s
nezakrytými samolepicími částmi nebo s jinými syntetickými materiály mohou vážně
poškodit tiskárnu. Nikdy se nepokoušejte tisknout na obě strany obálky. Mohlo by dojít k
uvíznutí obálek nebo k poškození tiskárny. Před vložením obálek do zásobníku zkontrolujte,
zda jsou obálky rovné a nejsou poškozené nebo slepené dohromady. Nepoužívejte obálky
s lepicí vrstvou citlivou na tlak.

Poznámka

Při tisku obálek bude tiskárna pravděpodobně pracovat pomaleji.