HP LaserJet 4350 Printer series - Tisk do zadní výstupní přihrádky

background image

Tisk do zadní výstupní přihrádky

Tiskárna tiskne do zadní výstupní přihrádky, vždy když je tato přihrádka otevřená. Média,
která po tisku vystupují do této přihrádky, jsou odkládána lícem nahoru a poslední stránka
bude nahoře (obrácené pořadí).

Při tisku ze zásobníku 1 do zadní výstupní přihrádky papír prochází nejpřímější cestou.
Otevřením zadní výstupní přihrádky může zlepšit výsledky při tisku na tato média:

Obálky

Štítky

Papír malého vlastního formátu

Pohlednice

Papír s gramáží těžší než 120 g/m

2

CSWW

Seznámení se s možnostmi výstupu média

55

background image

Chcete-li otevřít zadní výstupní přihrádku, uchopte úchyt v horní části přihrádky. Vyklopte
přihrádku směrem dolů a vysuňte nástavec.

Otevřením zadní výstupní přihrádky odpojíte jednotku pro oboustranný tisk (pokud je
nainstalována) a horní výstupní přihrádku. Neotevírejte ani nezavírejte zadní výstupní
přihrádku v průběhu tisku, mohlo by dojít k uvíznutí papíru.