HP LaserJet 4350 Printer series - Tisk do horní (standardní) výstupní přihrádky

background image

Tisk do horní (standardní) výstupní přihrádky

Do horní výstupní přihrádky se papír odkládá lícem dolů a ve správném pořadí. Horní
výstupní přihrádka by měla být používána pro většinu tiskových úloh včetně tisku na fólie.
Chcete-li horní výstupní přihrádku použít, zkontrolujte, zda je zadní výstupní přihrádka
zavřená. Neotevírejte ani nezavírejte zadní výstupní přihrádku v průběhu tisku, mohlo by
dojít k uvíznutí papíru.