HP LaserJet 4350 Printer series - Tisk do doplňkového stohovače nebo stohovače se sešívačkou

background image

Tisk do doplňkového stohovače nebo stohovače se
sešívačkou

Doplňkový stohovač nebo stohovač se sešívačkou může pojmout až 500 listů papíru.
Stohovač je vhodný pro standardní a vlastní formáty papíru. Stohovač se sešívačkou je
vhodný pro standardní a vlastní formáty papíru, ale sešívat lze pouze formáty Letter, Legal a
A4. Nepokoušejte se jej používat pro jiné typy médií, například pro štítky nebo obálky.

Pokud je nainstalován stohovač se sešívačkou, tiskárna automaticky otočí tisknuté obrazy o
180° pro všechny formáty papíru, i když úloha není sešita. Typy papíru, na které je nutné
tisknout ve správné orientaci, například hlavičkový papír nebo předtištěný papír, je potřeba
vložit do zásobníku opačně. Viz

Orientace papíru při nainstalované sešívačce

.

Chcete-li tisknout do stohovače nebo stohovače se sešívačkou, vyberte tuto volbu v
programu, v ovladači tiskárny nebo na ovládacím panelu tiskárny.

Než stohovač či stohovač se sešívačkou použijete, zkontrolujte, zda je ovladač tiskárny
nastaven tak, aby jej rozpoznal. Toto nastavení je třeba provést pouze jednou. Další
informace naleznete v nápovědě online k ovladači tiskárny.

Další informace o podporovaném papíru naleznete v části

Podporované formáty médií pro

tisk

. Další informace o sešívání naleznete v části

Sešívání dokumentů

.

56

Kapitola 2 Tiskové úlohy

CSWW