HP LaserJet 4350 Printer series - Orientace papíru při nainstalované sešívačce

background image

Orientace papíru při nainstalované sešívačce

Pokud je nainstalován doplňkový stohovač se sešívačkou, tiskárna automaticky otočí
tisknuté obrazy o 180° pro všechny formáty papíru, i když úloha není sešita. Pokud tisknete
na papír, který vyžaduje specifickou orientaci, například na hlavičkový papír, předtištěný
papír, děrovaný papír nebo papír s vodoznakem, zkontrolujte, zda je papír vložen v
zásobníku správně. Zde je znázorněna správná orientace papíru v zásobnících.

1

2

1

Zásobník 1, jednostranné tiskové úlohy

2

Ostatní zásobníky, jednostranné tiskové úlohy

Při jednostranném tisku a sešívání ze zásobníku 1 vložte papír lícovou stranou směrem
nahoru a horním okrajem směrem k sobě. Při jednostranném tisku a sešívání z ostatních
zásobníků vložte papír lícovou stranou směrem dolů a horním okrajem směrem do tiskárny.

1

2

1

Zásobník 1, oboustranný tisk

2

Ostatní zásobníky, oboustranný tisk

Při oboustranném tisku a sešívání ze zásobníku 1 vložte papír přední stranou směrem dolů
a horním okrajem směrem do tiskárny. Při oboustranném tisku a sešívání z ostatních
zásobníků vložte papír přední stranou směrem nahoru a horním okrajem směrem k sobě.

CSWW

Seznámení se s možnostmi výstupu média

57