HP LaserJet 4350 Printer series - Seznámení se s možnostmi výstupu média

background image

Seznámení se s možnostmi výstupu média

Tiskárna má tři výstupní pozice: horní (standardní) výstupní přihrádku, zadní výstupní
přihrádku a doplňkový stohovač nebo stohovač se sešívačkou.

Tisk do horní (standardní) výstupní přihrádky

Tisk do zadní výstupní přihrádky

Tisk do doplňkového stohovače nebo stohovače se sešívačkou

Orientace papíru při nainstalované sešívačce