HP LaserJet 4350 Printer series - Výběr sešívání na ovládacím panelu

background image

Výběr sešívání na ovládacím panelu

1. Stisknutím tlačítka

N

ABÍDKA

otevřete nabídky.

2. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ a

potom stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

3. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na položku STOHOVAČ SE

SEŠÍVAČKOU a potom stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

4. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) přejděte na možnost JEDNA a potom stiskněte

tlačítko (

V

YBRAT

).

CSWW

Sešívání dokumentů

47

background image

Poznámka

Výběr sešívání na ovládacím panelu změní výchozí nastavení na možnost SEŠÍT. Je pak
možné, že všechny tiskové úlohy budou sešity. Nastavení provedená v ovladači tiskárny
však mají přednost před nastavením provedeným na ovládacím panelu.