HP LaserJet 4350 Printer series - Doplňování svorek

background image

Doplňování svorek

Pokud se na ovládacím panelu tiskárny zobrazí zpráva V SEŠÍVAČCE DOCHÁZEJÍ
SVORKY
(sešívačka má méně než 70 svorek) nebo V SEŠÍVAČCE DOŠLY SVORKY
(sešívačka je prázdná), doplňte svorky. Pokud v sešívačce dojdou svorky, tisk úlohy
pokračuje nadále do stohovače se sešívačkou, listy se ale nesešijí.

Doplnění svorek

1. Otáčejte sešívací jednotkou na pravé straně stohovače se sešívačkou směrem k přední

straně tiskárny, dokud se jednotka klapnutím nezajistí v otevřené pozici. Uchopte
modrou úchytku kazety se svorkami a vytáhněte tuto kazetu ze sešívací jednotky.

2. Do sešívací jednotky vložte novou kazetu se svorkami a sešívací jednotkou otočte

směrem k zadní straně tiskárny, dokud nezapadne na místo.

48

Kapitola 2 Tiskové úlohy

CSWW