HP LaserJet 4350 Printer series - Sešívání dokumentů

background image

Sešívání dokumentů

Doplňkový stohovač se sešívačkou může sešívat úlohy o rozsahu až 15 listů papíru s
gramáží 75 g/m

2

. Sešívačka může sešívat papír formátů Letter, A4 nebo Legal.

Gramáž papíru může být v rozsahu od 60 do 120 g/m

2

. Těžší papír může mít pro

sešívání nižší limit než 15 listů.

Pokud úloha sestává jen z jednoho listů nebo pokud sestává z více než 15 listů, tiskárna
vytiskne úlohu do přihrádky, ale nesešije ji.

Sešívačka slouží výhradně k sešívání papíru. Nepokoušejte se sešívat jiné typy médií,
například fólie nebo štítky.

Jakmile je vše připraveno pro sešití dokumentu v tiskárně, zapněte v softwaru sešívání.
Sešívačku lze obvykle vybrat v použité aplikaci i v ovladači tiskárny. Některé možnosti však
mohou být dostupné pouze v ovladači tiskárny. Místo a způsob provedení nastavení závisí
na použité aplikaci nebo ovladači tiskárny.

Pokud nelze použití sešívačky nastavit v aplikaci ani v ovladači tiskárny, aktivujte použití
sešívačky na ovládacím panelu tiskárny.

Může být potřeba konfigurovat ovladač tiskárny tak, aby doplňkový stohovač se sešívačkou
rozpoznal. Toto nastavení je třeba provést pouze jednou. Další informace naleznete v
nápovědě online k ovladači tiskárny.

Sešívačka přijme tiskovou úlohu i pokud v zásobníku došly svorky. Listy však pak nebudou
sešity. Ovladač tiskárny může být konfigurován tak, aby v případě, že v kazetě sešívačky
došly svorky, nebyla možnost sešívání dostupná.