HP LaserJet 4350 Printer series - Změna nastavení pro tiskovou úlohu

background image

Změna nastavení pro tiskovou úlohu

Chcete-li, aby provedená nastavení tisku platila pouze v rámci spuštěné aplikace, změňte
nastavení z této aplikace. Po ukončení aplikace se nastavení tiskárny obnoví na výchozí
nastavení v ovladači tiskárny.

Změna nastavení tiskové úlohy v počítačích se systémem Windows

1. V aplikaci klepněte na nabídku File (Soubor).

2. Klepněte na tlačítko Print (Tisk).

3. Klepněte na tlačítko Setup (Nastavení) nebo Properties (Vlastnosti). (Možnosti se

mohou v různých aplikacích lišit.)

4. Změňte nastavení tisku.

5. Poté klepněte na tlačítko OK.

Změna nastavení tiskové úlohy v počítačích se systémem Macintosh

1. V aplikaci klepněte na nabídku File (Soubor).

2. Klepněte na tlačítko Print (Tisk).

3. Otevře se dialogové okno. Změňte požadovaná nastavení.

4. Poté klepněte na tlačítko OK.