HP LaserJet 4350 Printer series - Používání ovladače tiskárny

background image

Používání ovladače tiskárny

Ovladač tiskárny umožňuje přístup k funkcím tiskárny a vzájemnou komunikaci počítače
s tiskárnou. Tato část obsahuje pokyny pro tisk v případě, že je k nastavení možností použit
ovladač tiskárny.

Pokud je to možné, pokuste se nastavovat funkce tisku z aplikace, se kterou pracujete, nebo
z dialogového okna tisku. Funkce tiskárny lze ovládat z většiny aplikací systémů Windows i
Macintosh. Pokud některé nastavení není k dispozici v aplikaci ani v ovladači tiskárny, je
třeba ho nastavit na ovládacím panelu tiskárny.

Další informace o funkcích ovladače tiskárny naleznete v nápovědě online ovladače
tiskárny. Další informace o tisku z konkrétní aplikace naleznete v dokumentaci této aplikace.

Poznámka

Nastavení provedená v ovladači tiskárny mají přednost před nastavením provedeným na
ovládacím panelu. Nastavení provedená v aplikaci mají přednost před nastavením
provedeným v ovladači tiskárny nebo nastavením provedeným na ovládacím panelu tiskárny.