HP LaserJet 4350 Printer series - Výběr zdroje (zásobníku) papíru

background image

Výběr zdroje (zásobníku) papíru

Pokud vaše aplikace podporuje výběr tiskového papíru podle zdroje, proveďte výběr
z aplikace. Nastavení v programu mají přednost před nastavením v ovladači tiskárny.

Výběr zdroje papíru v počítačích se systémy Windows

1. Otevřete okno ovladače tiskárny. Další informace naleznete v části

Změna nastavení

pro tiskovou úlohu

.

2. Na kartěPapír/Kvalita vyberte zdroj v rozevíracím seznamu Zdroj.

3. Klepněte na tlačítko OK.

Výběr zdroje papíru v počítačích se systémy Macintosh

Mac OS 9: Vyberte zdroj papíru na kartě Obecné v okně ovladače tiskárny.

Mac OS X: Klepněte na možnost Soubor, pak na možnost Tisk a poté na možnost
Podávání papíru.

80

Kapitola 2 Tiskové úlohy

CSWW