HP LaserJet 4350 Printer series - Výběr nastavení kvality tisku

background image

Výběr nastavení kvality tisku

Potřebujete-li nastavit kvalitu tisku, můžete vybrat vlastní nastavení.

CSWW

Používání funkcí ovladačů tiskárny

79

background image

Možnosti rozlišení

Nejvyšší kvalita – režim ProRes 1200 umožňuje dosažení nejvyšší kvality tisku.

Rychlejší tisk – režim FastRes 1200 je alternativní rozlišení pro tisk složité grafiky nebo
rychlejší výstup.

Vlastní – umožňuje vlastní nastavení kvality tisku.

Poznámka

Změna rozlišení může způsobit změnu formátování textu.

Výběr nastavení kvality tisku v počítačích se systémy Windows

1. Otevřete okno ovladače tiskárny. Další informace naleznete v části

Změna nastavení

pro tiskovou úlohu

.

2. Na kartě Papír/Kvalita vyberte v rozevírací nabídce Kvalita tisku požadované rozlišení

nebo nastavení kvality tisku.

3. Klepněte na tlačítko OK.