HP LaserJet 4350 Printer series - Tisk vodoznaků

background image

Tisk vodoznaků

Vodoznak je označení, např. „Přísně tajné“, „Koncept“ nebo jméno osoby, vytištěné na
pozadí vybraných stran dokumentu.

Poznámka

Používáte-li systém Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server
2003, musíte mít pro vytváření vodoznaků oprávnění správce.

Tisk vodoznaku v počítačích se systémy Windows (všechny verze)

1. Otevřete okno ovladače tiskárny (viz

Změna nastavení pro tiskovou úlohu

).

2. Na kartě Efekty vyberte vodoznak v rozevíracím seznamu Vodoznak. Pokud chcete

upravit nebo vytvořit vodoznak, klepněte na tlačítko Upravit.

3. Klepněte na tlačítko OK.

Tisk vodoznaku v počítačích se systémem Macintosh

Vyberte možnost Vlastní a zadejte text pro vodoznak v závislosti na verzi ovladače tiskárny.

Poznámka

Vodoznaky jsou podporovány pouze v systému Mac OS 9.x. Pro systém Mac OS X verze
10.1 a novější nejsou vodoznaky podporovány.

CSWW

Používání funkcí ovladačů tiskárny

77