HP LaserJet 4350 Printer series - Tisk obalových stránek, jiné přední stránky, nebo prázdné stránky

background image

Tisk obalových stránek, jiné přední stránky, nebo prázdné
stránky

Postupem podle následujících pokynů můžete vytisknout obalové stránky dokumentu na jiný
typ média, než jaký má být použit pro zbytek dokumentu, nebo můžete vytisknout první nebo
poslední stránku dokumentu na jiná média. Můžete například vytisknout první stránku
dokumentu na hlavičkový papír a zbytek dokumentu na běžný papír nebo můžete vytisknout
obalové stránky na karton a ostatní stránky na běžný papír. Tuto funkci lze také použít k
vložení prázdných stránek mezi dokumenty při tisku několika kopií.

Tato možnost pravděpodobně nebude dostupná ve všech ovladačích tiskárny.

Tisk obalových stránek nebo odlišných stránek v počítačích se
systémem Windows.

Poznámka

Uvedený postup změní nastavení tiskárny pro jednu tiskovou úlohu. Chcete-li změnit
výchozí nastavení tiskárny, přečtěte si kapitolu

Změna výchozích nastavení

.

1. Otevřete okno ovladače tiskárny (viz

Změna nastavení pro tiskovou úlohu

).

2. Na kartě Papír/Kvalita klepněte na možnost Použít jiný papír/Obal.

3. Chcete-li tisknout obal nebo vložit prázdnou stránku mezi dokumenty, vyberte z

rozevíracího seznamu možnost Přední obal nebo Zadní obal. Klepněte na možnost
Přidat prázdnou stránku nebo předtištěný obal. Nastavte možnosti Zdroj a Typ pro
obalovou nebo prázdnou stránku. Prázdná stránka může být přední obalovou stránkou
nebo zadní obalovou stránkou. Klepněte na tlačítko OK.

4. Chcete-li tisknout jinou první nebo poslední stránku, vyberte z rozevíracího seznamu

možnost První stránka, Další stránky nebo Poslední stránka. Vyberte požadované
možnosti z rozevíracích seznamů Zdroj a Typ pro odlišné stránky. Klepněte na tlačítko
OK.

Tisk obalových stránek nebo odlišných stránek v počítačích se
systémem Macintosh.

Mac OS 9: V dialogovém okně Tisk vyberte První od a Zbývající od.

Mac OS X: Klepněte na možnost Soubor, pak na možnost Tisk a poté na možnost
Podávání papíru.

CSWW

Používání funkcí ovladačů tiskárny

81